S lutkom (se) smijem

Na upućeni poziv za sudjelovanje u programu S lutkom (se) smijem odazvale su se sljedeće voditeljice lutkarskih amaterskih družina – prethodne polaznice seminara Abeceda lutkarstva i stručne suradnice: Željka Župan-Vuksan, prof. HJ, Žaklina Hasnaš, prof. HJ, Sanja Vlahović-Trninić, prof. HJ, Višnja Klečar, odgojiteljica, Anita Matković, glumica, Melita Rundek, književnica te studentice Romana Crkvenac, Iva Šušak i Dora Gostrec.

Većini je to prvi susret s lutkom, kao i članovima amaterskih kazališnih/lutkarskih družina koje one vode. To su: Dramska skupina Kaos Gimnazije Sesvete, voditeljice Željke Župan-Vuksan, Kazališno/lutkarska družina II.OŠ Vrbovec, Vrbovec, voditeljice Žakline Hasnaš, Kazališna družina Maksimirci Centra za kulturu i informacije Maksimir i Lutkarska družina srednjoškolaca – volontera, voditeljice Sanje Vlahović Trninić te dramski studiji slijepe i slabovidne osnovnoškolske djece i mladeži, Anite Matković. U program je uključen i istraživački studentski podmladak Lutkarskog studija LK „Za bregom“ sa članovima – Romanom Crkvenac, Ivom Šušak i Dorom Gostrec te lutkarske radionice predškolske djece, voditeljice Višnje Klečar.

Do kraja lipnja – dogovoren je način rada svake družine posebno, a s nekima od njih i lutkarski igrokaz koji će realizirati. Tako je Dramska skupina Kaos Gimnazije Sesvete postala ogledna škola srednjoškolskog lutkarskog izraza, a lutkarski će odigrati Moć savjesti Antuna Gustava Matoša. Studentski lutkarski studio LK „Za bregom“ neobičan susret u troje osmišljava sa štapovima, a narodnu priču Lav i čovjek sa sjenama na grafoskopu.

7219
2015-Foto-KD-Kaos-Gimnazije-Sesvete-29-5-015

Polazište programa S lutkom (se) smijem je u kreativnosti svakog djeteta-čovjeka. Tu ljudsku odliku valja od najranije dobi poticati, njegovati i razvijati. Kreativnost u svakom djetetu-čovjeku stvara stvaralački odnos prema životu i svijetu u kojem živi i koji sobom stvara. Zbog toga je aktualni cilj programa potaknuti i organizirati djelovanje lutkarskih družina / radionica u odgojno-obrazovnoj ustanovi, knjižnici, mjesnoj samoupravi, udruzi ne kao poseban nego svakodnevni oblik rada – prilagođen različitim potrebama i mogućnostima. Iz aktualnoga proizlazi i dugoročni cilj programa, a to je osmišljeno i kreativno provođenje slobodnog vremena, kontinuitet rada većeg broja amaterskih lutkarskih družina te uključivanje djece i mladeži s posebnim potrebama u rad navedenih organizacija.

Program S lutkom (se) smijem sastoji se od tri samostalne i međusobno ovisne aktivnosti. To su: (1) edukacija voditelja lutkarskih radionica (program stosatne lutkarske poduke Abeceda lutkarstva), (2) mentorski rad s voditeljima pokrenutih lutkarskih družina-radionica tijekom postavljanja lutkarskih igri – igrokaza i (3) predstavljanje programa – uradaka stručnoj (prosvjetnoj, kazališnoj, socijalnoj) i široj javnosti te evaluacija programa u cjelini.

7170
7196
7147
7094
7101
7110

Mentori, predavači, stručni suradnici programa su: Boris Klarić, prof. glazbe, Lada Martinac-Kralj, dramaturginja, dramska autorica, David Peroš-Bonnot, likovni i filmski umjetnik, Dubravko Torjanac, redatelj, prevoditelj (s njemačkog jezika), dramski pisac i autor teorijskih tekstova, Melita Rundek, književnica, Miljenko Sekulić, akademski kipar. Voditeljica programa u cjelini je dr. sc. Zdenka Đerđ

Programska, procesna, unutarnja i vanjska evaluacija realizira se za svaku etapu rada posebno te na završetku programa u cjelini. Program S lutkom (se) smijem ne završava 2015. nego se razvija i postaje redovit sadržaj i način osmišljenog i stvaralačkog provođenja slobodnog vremena sudionika programa. Poznato je da to nije jednostavan i ravan put – kazališna-lutkarska igra uči-pokazuje kako pronaći, otkriti i sačuvati duhovne i nematerijalne vrijednosti u čovjeku, u njemu prihvatljivom okruženju, ali i u otežanim uvjetima. Zbog toga taj put – „program“ traje do završetka života i dio je programa cjeloživotnog učenja.

Program S lutkom (se) smijem inovativan je za sve sudionike (djecu, mladež/članove lutkarskih-kazališnih družina, njihove voditelje-prosvjetne djelatnike, predavače-mentore/kazališne umjetnike i suradnike) te tijekom cjelovita procesa rada stvaranja lutkarske-kazališne igre, igrokaza ili predstave. Ovim se programom dopunjuju malobrojni nenatjecateljski, kreativni, svakodnevni sadržaji djece i mladeži u Zagrebu i Hrvatskoj, nasuprot brojnim, natjecateljskim (festivalskim) – koji u javnosti prevladavaju.