Znanstveni i stručni radovi dr. sc. Zdenke Đerđ (izbor)

Amatersko i primijenjeno kazalište i lutkarstvo

 • Mogućnosti amaterskog kazališta u radu s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju. 1995. Kriminologija & socijalna integracija. Časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju 3/1. Fakultet za defektologiju. Zagreb. 93–100. str.
 • Kazališno-amatersko simboliziranje stvarnosti (usporedni repertoarni prikaz programa 22. zagrebačkog susreta i 38. festivala hrvatskih kazališnih amatera. 1998. u: Repertoar 22. SKAZ-a. Susret kazališnih amatera Zagreba (17. – 31. 3. 1998.). Uredila i popratne tekstove o zagrebačkom kazališnom amaterizmu napisala Đerđ, Zdenka. Kulturni centar Peščenica. Zagrebačka scena kazališnih amatera. Zagreb. 7–32. str.
 • Zbornik drama i predložaka za igre praizvedenih u programima 22. i 23. susreta zagrebačkih kazališnih amatera. 1999. Izabrala, uredila i popratne tekstove o autorima i kazališnim družinama napisala Đerđ, Zdenka. Kulturni centar Peščenica. Zagrebačka scena kazališnih amatera. Zagreb.
 • Amaterska kazališna družina / školsko kazalište. 2005. u: Amaterska kazališna družina / školsko kazalište. Bilježnica 1. Priručnik. Priredila, obradila i uredila Đerđ, Zdenka. Centar za kulturu i informacije Maksimir – Alternativna kazališna scena. Zagreb. 5-27. str.
 • Uvodna napomena. Repertoar kazališno-amaterske scene s naglaskom na autorski izraz u Hrvatskoj od 1991. do 2005. 2006. u: Zbornik drama i predložaka za igre autorskog alternativnog kazališta 2003. – 2004. Izabrala, priredila u uredila Đerđ, Zdenka. Centar za kulturu i informacije Maksimir – Alternativna kazališna scena. Zagreb. 11–64. str.
 • Ekologija nematerijalnog u lutkarskim predstavama za djecu. 2000. Zbornik radova sa stručno-znanstvenog skupa održanog u Šibeniku od 3. do 5. srpnja 2000. Scensko stvaralaštvo djece i odraslih za djecu. Šibenik. 39-48. str.
 • Izražajne mogućnosti scenske lutke u svakodnevnom radu s djecom predškolske dobi. 2008. Dijete i društvo X/1–2. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Republika Hrvatska. Zagreb. 213–226. str.
 • Lik lutka stalni i/ili povremeni član odgojne skupine. 2016. Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja. Zbornik radova s prvog međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti, Osijek, 17. i 18. listopada 2014. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Umjetnička akademija u Osijeku. Osijek. 176–189. str.

Lutkarsko i dramsko kazalište

 • 31. PIF – svetkovina različitosti. 1998. Dometi 7–12. Matica hrvatska – Ogranak Rijeka. Rijeka. 225–232. str.
 • 32. PIF – susretište glumačkih ostvaraja. 1999. Dometi 1–6. Matica hrvatska – Ogranak Rijeka. Rijeka. 160–170. str.
 • Demistificirana potraga za ljepotom (33. PIF, 1. – 8. rujna 2000. u Zagrebu). 2000. Dometi 1–4. Matica hrvatska – Ogranak Rijeka. Rijeka. 167–179. str.
 • Ekologija nematerijalnog u lutkarskim predstavama za djecu. 2000. Scensko stvaralaštvo djece i odraslih za djecu. Zbornik radova. Gradski vrtići Šibenik. Šibenik. 39–48. str.
 • Teatrološki diskurs kazališne kritike Stijepa Mijovića Kočana. 2010. Dubrovnik XXI/4. Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik. Dubrovnik. 30–40. str.
 • Lutkarski žanrovi. 2013. Scena. Časopis za pozorišnu umetnost XLIX/4. Sterijino pozorje. Novi Sad. 63–74. str.
 • Hrvatsko lutkarsko nazivlje – lutkarski tezaurus. 2014. Međunarodni znanstveni skup Europske odrednice pojma lutke i stručno lutkarsko nazivlje. Zbornik radova. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Umjetnička akademija u Osijeku. Osijek. 107–125. str. – Syncretism of the Puppet Theatre / Sinkretizam lutkarskoga kazališta. 2015. Croatian Journal of Education 17/1 / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17/1. Faculty of Teacher Education University of Zagreb / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 151–176. str.
 • Lutkarski igrokaz kao paradigma folklorne komunikacije. 2016. Riječki filološki dani. Zbornik radova s Desetoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka. 149–160. str.
 • Smijeh u predstavama Teatra Gavran. 2016. Miro Gavran prozni i kazališni pisac 2015. Zbornik radova s međunarodnog stručnog skupa održanog 23. i 24. listopada 2015. u Novoj Gradiški. Gradska knjižnica Nova Gradiška. Nova Gradiška. 47–62. str.
 • Povijesno i umjetničko u lutkarskom igrokazu Jasena Boke. 2017. Nove smjernice u obrazovanju / Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića. Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Zbornik radova. Sveučilište u Zadru – Odjel za nastavničke studije u Gospiću. Gospić. 247–260. str.
 • Theater of Freaks by Zlatko Bourek. 2018. Dolls and Puppets: Contemporaneity and Tradition ed. By Kamil Kopania. The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. The Department of Puppetry Art in Białystok. Białystok. 260–275.
 • Đerđ, Zdenka. 2018. Dramaturgija lutkarskoga kazališta. Teorija, lutkarske poetike i igrokazi Borislava Mrkšića, Zlatka Boureka i Sanje Ivić, Milana Čečuka, Višnje Stahuljak, Tahira Mujičića i Borisa Senkera, Lade Martinac-Kralj, Magdalene Lupi i Renea Medvešeka. Leykam international. Zagreb.