Znanstveni i stručni radovi dr. sc. Zdenke Đerđ (izbor)

Amatersko i primijenjeno kazalište i lutkarstvo

  • Mogućnosti amaterskog kazališta u radu s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju. 1995. Kriminologija & socijalna integracija. Časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju 3/1. Fakultet za defektologiju. Zagreb. 93–100. str.
  • Kazališno-amatersko simboliziranje stvarnosti (usporedni repertoarni prikaz programa 22. zagrebačkog susreta i 38. festivala hrvatskih kazališnih amatera. 1998. u: Repertoar 22. SKAZ-a. Susret kazališnih amatera Zagreba (17. – 31. 3. 1998.). Uredila i popratne tekstove o zagrebačkom kazališnom amaterizmu napisala Đerđ, Zdenka. Kulturni centar Peščenica. Zagrebačka scena kazališnih amatera. Zagreb. 7–32. str.
  • Zbornik drama i predložaka za igre praizvedenih u programima 22. i 23. susreta zagrebačkih kazališnih amatera. 1999. Izabrala, uredila i popratne tekstove o autorima i kazališnim družinama napisala Đerđ, Zdenka. Kulturni centar Peščenica. Zagrebačka scena kazališnih amatera. Zagreb.
  • Amaterska kazališna družina / školsko kazalište. 2005. u: Amaterska kazališna družina / školsko kazalište. Bilježnica 1. Priručnik. Priredila, obradila i uredila Đerđ, Zdenka. Centar za kulturu i informacije Maksimir – Alternativna kazališna scena. Zagreb. 5-27. str.
  • Uvodna napomena. Repertoar kazališno-amaterske scene s naglaskom na autorski izraz u Hrvatskoj od 1991. do 2005. 2006. u: Zbornik drama i predložaka za igre autorskog alternativnog kazališta 2003. – 2004. Izabrala, priredila u uredila Đerđ, Zdenka. Centar za kulturu i informacije Maksimir – Alternativna kazališna scena. Zagreb. 11–64. str.
  • Ekologija nematerijalnog u lutkarskim predstavama za djecu. 2000. Zbornik radova sa stručno-znanstvenog skupa održanog u Šibeniku od 3. do 5. srpnja 2000. Scensko stvaralaštvo djece i odraslih za djecu. Šibenik. 39-48. str.
  • Izražajne mogućnosti scenske lutke u svakodnevnom radu s djecom predškolske dobi. 2008. Dijete i društvo X/1–2. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Republika Hrvatska. Zagreb. 213–226. str.
  • Lik lutka stalni i/ili povremeni član odgojne skupine. 2016. Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja. Zbornik radova s prvog međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti, Osijek, 17. i 18. listopada 2014. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Umjetnička akademija u Osijeku. Osijek. 176–189. str.

Lutkarsko i dramsko kazalište

• 31. PIF – svetkovina različitosti. 1998. Dometi 7–12. Matica hrvatska – Ogranak Rijeka. Rijeka. 225–232. str.

• 32. PIF – susretište glumačkih ostvaraja. 1999. Dometi 1–6. Matica hrvatska – Ogranak Rijeka. Rijeka. 160–170. str.

• Demistificirana potraga za ljepotom (33. PIF, 1. – 8. rujna 2000. u Zagrebu). 2000. Dometi 1–4. Matica hrvatska – Ogranak Rijeka. Rijeka. 167–179. str.

• Ekologija nematerijalnog u lutkarskim predstavama za djecu. 2000. Scensko stvaralaštvo djece i odraslih za djecu. Zbornik radova. Gradski vrtići Šibenik. Šibenik. 39–48. str.

• Teatrološki diskurs kazališne kritike Stijepa Mijovića Kočana. 2010. Dubrovnik XXI/4. Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik. Dubrovnik. 30–40. str.

• Lutkarski žanrovi. 2013. Scena. Časopis za pozorišnu umetnost XLIX/4. Sterijino pozorje. Novi Sad. 63–74. str.

• Hrvatsko lutkarsko nazivlje – lutkarski tezaurus. 2014. Međunarodni znanstveni skup Europske odrednice pojma lutke i stručno lutkarsko nazivlje. Zbornik radova. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Umjetnička akademija u Osijeku. Osijek. 107–125. str. – Syncretism of the Puppet Theatre / Sinkretizam lutkarskoga kazališta. 2015. Croatian Journal of Education 17/1 / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17/1. Faculty of Teacher Education University of Zagreb / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 151–176. str.

• Lutkarski igrokaz kao paradigma folklorne komunikacije. 2016. Riječki filološki dani. Zbornik radova s Desetoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka. 149–160. str.

• Smijeh u predstavama Teatra Gavran. 2016. Miro Gavran prozni i kazališni pisac 2015. Zbornik radova s međunarodnog stručnog skupa održanog 23. i 24. listopada 2015. u Novoj Gradiški. Gradska knjižnica Nova Gradiška. Nova Gradiška. 47–62. str.

• Povijesno i umjetničko u lutkarskom igrokazu Jasena Boke. 2017. Nove smjernice u obrazovanju / Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića. Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Zbornik radova. Sveučilište u Zadru – Odjel za nastavničke studije u Gospiću. Gospić. 247–260. str.

• Theater of Freaks by Zlatko Bourek. 2018. Dolls and Puppets: Contemporaneity and Tradition ed. By Kamil Kopania. The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. The Department of Puppetry Art in Białystok. Białystok. 260–275.

Đerđ, Zdenka. 2018. Dramaturgija lutkarskoga kazališta. Teorija, lutkarske poetike i igrokazi Borislava Mrkšića, Zlatka Boureka i Sanje Ivić, Milana Čečuka, Višnje Stahuljak, Tahira Mujičića i Borisa Senkera, Lade Martinac-Kralj, Magdalene Lupi i Renea Medvešeka. Leykam international. Zagreb.