Projekti

S lutkom (se) smijem

Lutkarski studio: Lutkarska igra-poziv na razgovor

Odrastanje sa scenskom lutkom

Znanstveni i stručni radovi dr. sc. Zdenke Đerđ (izbor)

S lutkom (se) smijem

Na upućeni poziv za sudjelovanje u programu S lutkom (se) smijem odazvale su se sljedeće voditeljice lutkarskih amaterskih družina – prethodne polaznice seminara Abeceda lutkarstva i stručne suradnice: Željka Župan-Vuksan, prof. HJ, Žaklina Hasnaš, prof. HJ, Sanja Vlahović-Trninić, prof. HJ, Višnja Klečar, odgojiteljica, Anita Matković, glumica, Melita Rundek, književnica te studentice Romana Crkvenac, Iva Šušak i Dora Gostrec.

Većini je to prvi susret s lutkom, kao i članovima amaterskih kazališnih/lutkarskih družina koje one vode. To su: Dramska skupina Kaos Gimnazije Sesvete, voditeljice Željke Župan-Vuksan, Kazališno/lutkarska družina II.OŠ Vrbovec, Vrbovec, voditeljice Žakline Hasnaš, Kazališna družina Maksimirci Centra za kulturu i informacije Maksimir i Lutkarska družina srednjoškolaca – volontera, voditeljice Sanje Vlahović Trninić te dramski studiji slijepe i slabovidne osnovnoškolske djece i mladeži, Anite Matković. U program je uključen i istraživački studentski podmladak Lutkarskog studija LK „Za bregom“ sa članovima - Romanom Crkvenac, Ivom Šušak i Dorom Gostrec te lutkarske radionice predškolske djece, voditeljice Višnje Klečar.

Do kraja lipnja – dogovoren je način rada svake družine posebno, a s nekima od njih i lutkarski igrokaz koji će realizirati. Tako je Dramska skupina Kaos Gimnazije Sesvete postala ogledna škola srednjoškolskog lutkarskog izraza, a lutkarski će odigrati Moć savjesti Antuna Gustava Matoša. Studentski lutkarski studio LK „Za bregom“ neobičan susret u troje osmišljava sa štapovima, a narodnu priču Lav i čovjek sa sjenama na grafoskopu.

Polazište programa S lutkom (se) smijem je u kreativnosti svakog djeteta-čovjeka. Tu ljudsku odliku valja od najranije dobi poticati, njegovati i razvijati. Kreativnost u svakom djetetu-čovjeku stvara stvaralački odnos prema životu i svijetu u kojem živi i koji sobom stvara. Zbog toga je aktualni cilj programa potaknuti i organizirati djelovanje lutkarskih družina / radionica u odgojno-obrazovnoj ustanovi, knjižnici, mjesnoj samoupravi, udruzi ne kao poseban nego svakodnevni oblik rada - prilagođen različitim potrebama i mogućnostima. Iz aktualnoga proizlazi i dugoročni cilj programa, a to je osmišljeno i kreativno provođenje slobodnog vremena, kontinuitet rada većeg broja amaterskih lutkarskih družina te uključivanje djece i mladeži s posebnim potrebama u rad navedenih organizacija.

Program S lutkom (se) smijem sastoji se od tri samostalne i međusobno ovisne aktivnosti. To su: (1) edukacija voditelja lutkarskih radionica (program stosatne lutkarske poduke Abeceda lutkarstva), (2) mentorski rad s voditeljima pokrenutih lutkarskih družina-radionica tijekom postavljanja lutkarskih igri - igrokaza i (3) predstavljanje programa – uradaka stručnoj (prosvjetnoj, kazališnoj, socijalnoj) i široj javnosti te evaluacija programa u cjelini.

Mentori, predavači, stručni suradnici programa su: Boris Klarić, prof. glazbe, Lada Martinac-Kralj, dramaturginja, dramska autorica, David Peroš-Bonnot, likovni i filmski umjetnik, Dubravko Torjanac, redatelj, prevoditelj (s njemačkog jezika), dramski pisac i autor teorijskih tekstova, Melita Rundek, književnica, Miljenko Sekulić, akademski kipar. Voditeljica programa u cjelini je dr. sc. Zdenka Đerđ

Programska, procesna, unutarnja i vanjska evaluacija realizira se za svaku etapu rada posebno te na završetku programa u cjelini. Program S lutkom (se) smijem ne završava 2015. nego se razvija i postaje redovit sadržaj i način osmišljenog i stvaralačkog provođenja slobodnog vremena sudionika programa. Poznato je da to nije jednostavan i ravan put - kazališna-lutkarska igra uči-pokazuje kako pronaći, otkriti i sačuvati duhovne i nematerijalne vrijednosti u čovjeku, u njemu prihvatljivom okruženju, ali i u otežanim uvjetima. Zbog toga taj put - „program“ traje do završetka života i dio je programa cjeloživotnog učenja.

Program S lutkom (se) smijem inovativan je za sve sudionike (djecu, mladež/članove lutkarskih-kazališnih družina, njihove voditelje-prosvjetne djelatnike, predavače-mentore/kazališne umjetnike i suradnike) te tijekom cjelovita procesa rada stvaranja lutkarske-kazališne igre, igrokaza ili predstave. Ovim se programom dopunjuju malobrojni nenatjecateljski, kreativni, svakodnevni sadržaji djece i mladeži u Zagrebu i Hrvatskoj, nasuprot brojnim, natjecateljskim (festivalskim) – koji u javnosti prevladavaju.

^vrh

Lutkarski studio: Lutkarska igra-poziv na razgovor

Od jeseni 2006. u Lutkarskom se studiju (LS) dragovoljno se okupljaju zagrebački voditelji lutkarskih amaterskih družina/radionica (odgojitelji, učitelji, profesori prethodno educirani na Zimskoj i ljetnoj lutkarskoj školi od 1992. do 1994. godine te na seminaru ABC lutkarstva) voditelji lutkarskih amaterskih družina/radionica (odgojitelji, učitelji, profesori) koji istražuju lutkarske tehnike i sadržaje prihvatljive za svakodnevni rad s djecom i mladeži te za djecu s posebnim potrebama jer su ona (prema mogućnostima) integrirana u redovne programe predškolskog odgoja i odgojno-obrazovnog sustava.

Članovi LS okupljaju se jedanput tjedno (četvrtkom/utorkom) (od17-20/22 sata) u prostoru LK "Za bregom" (Mjesna samouprava "Cvjetnica", Vrbik 10, u Zagrebu). Prema prethodno utvrđenom šestomjesečnom programu, glavnina tema istraživačkog rada pretvara se u razrađenu metodsku jedinicu s različitim varijantama realizacije, različitim završecima, primjenama i razradama. Naime, skupno ostvareni stvaralački proces rada članovi LS ponovno prolaze sa predškolskom/školskom djecom (članovima svoje odgojne skupine, lutkarske družine/radionice), te se na taj način propituje/provjerava/utvrđuje njegova prihvatljivost i učinkovitost.

Cilj programa je poticanje i razvijanje kreativnosti i stvaralaštva u  svakom djetetu kao puta njegova osobnog rasta integriranog u zajedništvo. Lutkarska igra kao stalni proces individuacije i socijalizacije uvijek je i poziv na razgovor, susretanje i upoznavanje sa samim sobom, s drugim ili u drugom.

Posebnost rada LS je u otkrivanju, prepoznavanju i artikuliranju lutkarskosti (osobitosti koja se najbolje izražava s lutkom/predmetom) u poznatome. Tako su u proteklome periodu članovi LS istraživali lutkarskost dijelova ljudskoga tijela-RUKE/U (s rukavicama i bez njih), jedaćega pribora, tkanina različite kakvoće, dijelova odjeće... Stvorene etide, članovi LS ponovno prolaze/propituju sa svojim odgojnim skupinama (članovima dječje lutkarske družine/radionice) te proces rada  zapisuju, dokumentiraju, i pripremaju za možebitni "lutkarski priručnik" za rad s najmlađima. Na taj način stvarane lutkarske igre/etide upućuju druge na ne završen nego otvoren stvaralački proces s preprekama i zaobilaznicama, te s brojnim mogućnostima. Tako postavljena lutkarska igra/etida nepoznato pretvara u poznato, odgovara na upite, ali i postavlja nove te otkriva nove nepoznanice. 

Cjelodnevni program Lutkarska igra-poziv na razgovor (u nastavku) prvi je put javno predstavljen za DAN PRAVA DJETETA, 20. studenoga 2008. u zagrebačkom Centru za kulturu i informacije Maksimir (Švarcova 18). Sudjelovalo je oko 150 sudionika, članova lutkarskih-kazališnih radionica, a predstavu Palunkova priča gledalo je 100 gledatelja. Ulaz je bio slobodan.

10-13 sati LUTKARSKE I GLAZBENE RADIONICE-voditelji: Boris Klarić, prof. glazbe i odgojiteljice: Snježana Vuković (DV Kolibri), Snježana Toplek Barbalić, Liljana Lukarova Božičević, Nataša Rukavina (DV Vladimira Nazora), Karmen Rodić (DV Botinec), Mirjana, Celić i Gordana Kutleša (DV Prečko)

 

13, 15 -14, 15 sati DJEČJI LUTKARSKI I KAZALIŠNI IGROKAZI (Lutkarska družina OŠAM-OŠ Antuna Mihanovića, Dramska skupina Vrba II. OŠ Vrbovec iz Vrbovca, Lutkarska družina OŠ Tituša Brezovačkoga)

 

14, 30 - 16,30 sati RAZGOVOR O PRAVIMA DJETETA NA IZRAŽAVANJE SVOJEGA MIŠLJENJA I STVARALAČKOIZRAŽAVANJE

 

18 sati lutkarska predstava za djecu PALUNKOVA PRIČA (bajku Ivane Brlić-Mažuranić dramatizirala Zdenka Đerđ)
Igra: Hrvoje Zalar

Program je realiziran uz potporu Gradskoga ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje Grada Zagreba, koji se u dvodnevnom trajanju održao i 2009.

Drugi, radno-prezentacijski program LUTKARSKA IGRA - POZIV NA RAZGOVOR odvijao se 17. i 18. studenoga 2009. u prostoru suorganizatora, polivalentnoj velikoj dvorani Centra za kulturu i informacije Maksimir, Švarcova 18, u Zagrebu.
U izravnom radu s djecom - u različitim lutkarskim radionicama prvoga dana programa, javnosti su se predstavili raznovrsni pristupi, lutkarski izrazi i metode rada prethodno kazališno-lutkarski educiranih zagrebačkih odgojitelja i učitelja. Tako je Karmen Rodić (DV Botinec) sa slikama-dječjim radovima, završavala pričanu-prethodno odigranu bajku Marije Barbarić-Fanuko Jedna ptica pjeva u pustinji dok je Liljana Lukarova-Božičević (DV Vladimir Nazor) lutkarsku radionicu Veliki i mali val usredotočila na izražajne mogućnosti materijala-komada tekstila različitih boja i veličina s kojima je istoimena priča Donalda Bisseta i odigrana. Igra s prethodno izrađenim-kaširanim lutkama-likovima priče Marije Barbarić Fanuko Balada o medvjedu bilo je polazište za slojevitu lutkarsku igru koju su vodile Snježana Vuković i Biserka Halgaš (DV Kolibri). Gordana Kutleša (DV Prečko) priču Sunčane Škrinjarić Gospođica Neću razigravala je kroz ispovijest lika-lutke koju animira više animatora. Da se odbačene plišane igračke mogu oblikovati u zanimljive likove-ručne lutke pokazala je lutkarska radionica koju je vodila je Mirjana Celić (DV Prečko.
Svoj desetogodišnji program Jedan razred-jedno kazalište predstavila je Davorina Bakota (OŠ A. Mihanovića) lutkarsko-filmskom animacijom-stvarajući likove-lutke od glinamola.
Sažetak radioničkoga dijela programa bio je namijenjen prosvjetnim djelatnicima koji lutkarski izraz koriste ili ga žele koristiti u svakodnevnom radu s djecom.
Predavanjem Djetetovo pravo na sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima i javnim programima psihologinje, Mirjane Milanović te razgovorom sa zagrebačkim odgojiteljima i učiteljima o istoj temi, završilo je dvodnevno događanje za oko stotinupedeset sudionika.

 

 

^vrh

Odrastanje sa scenskom lutkom u zagrebačkom Dječjem vrtiću "Siget"

Organizirana lutkarska igra kao svakodnevni oblik rada u odgojno-obrazovnom procesu djece predškolske dobi istodobno u djetetu potiče i zaokružuje procese individuacije i socijalizacije. Ona otvara i stvara brojne stvaralačke putove, a može ostvariti i cjelovite spoznajne i umjetničke doživljaje.
Zbog kazališnog čina koji se uvijek događa sada i ovdje, sa skupinom ljudi/djece podijeljenom na one koji gledaju i slušaju i na one koji nešto govore, igraju ili predstavljaju, lutkarska igra otvara prostor stalne budnosti i protočnosti duhovnih, duševnih i spoznajnih sadržaja koji na taj način postaju dječjom svakidašnjicom.
Edukacijom deset odgojiteljica (stosatni seminar ABC LUTKARSTVA od rujna do prosinca 2006.) u zagrebačkom Dječjem vrtiću "Siget" učinjen je prvi korak realizacije projekta "odrastanje sa scenskom lutkom".

Zasebni i postupno vođeni dijelovi projekta prožimaju se i u procesu individuacije (dozrijevanju ličnosti ili ostvarivanju psihološkog integriteta) i u procesu socijalizacije (susretu s drugim/a). To su:


INDIVIDUACIJA

-
dramske igre (siječanj i veljača 2007.)

- rad na književnim tekstovima za djecu (ožujak 2007.)

- osobno stvaralaštvo djece/pojedinačne lutkarske etide (travanj i svibanj 2007.)SOCIJALIZACIJA

-
lutkarska dječja radionica /skupne lutkarske etide (svibanj i lipanj 2007.)

- lutkarska radionica odgojitelja:

a) tjedni lutkarski programi likova-lutaka odgojitelja/priprema i realizacija

b) pričanje i igranje priča s lutkom/priprema

(a + b od rujna do prosinca 2007. te kontinuirano/dva puta tjedno, od veljače do lipnja 2008.)

- komorna lutkarska predstava profesionalnog lutkarskog kazališta u dječjem vrtiću (izbor pedagoga/odgojitelja, priprema djece i recepcija/doživljaj predstave)

- Odlazak djece u Zagrebačko kazalište lutaka (izbor pedagoga/odgojitelja, priprema djece i recepcija/doživljaj predstave)

Sudionici projekta: odgojiteljice/polaznice 7.ABC lutkarstva (Davorka Mihelin, Zlatja Badžek, Diana Dragaš, Ines Večei, Jasna Arko, Franka Santini, Nikolina Romić, Marita Grbavac, Draženka Đuranec i Bernada Sabljak), pedagoginja Verona Đurđević, ravnateljica Katarina Kolenković, roditelji djece (četiriju odgojnih skupina) i mentorica, mr. sc. Zdenka Đerđ.

PROGRAM LUTKARSKIH IGRI I ETIDA U DV SIGET, ALEJA POMORACA 18, ZAGREB (od veljače do lipnja 2008.)

 

^vrh

VELJAČA 2008. (teme sadržaji vezani uz maskiranje/Fašnik i Valentinovo/Prijeteljstvo, 20. 2. Međunarodni dan materinjeg jezika)
7. veljače (četvrtak) u 10 sati: Lutkarska etida Čarobnjak Aurelijano Ane Đokić Pongrašić (izvodi Bernada Sabljak)

14. veljače (četvrtak) u 10 sati: Lutkarska etida: Ljubav Oblaka i Oblačice (prema istoimenoj priči Adama Bajzla izvodi Davorka Mihelin)


19. veljače (utorak) u 10 sati: Lutkarska etida: Nikad nije bilo da nije nekak bilo
(izvodi: Zlatja Badžek)

21. veljače (utorak) u 10 sati: Lutkarska etida: Zagonetno pismo
(izvodi: Draženka Đuranec)

28. veljače (četvrtak) u 10 sati: Lutkarska igra Balada o medvjedu Marije Barbarić Fanuko
(izvode: Jasna Arko i Franka Santini)


^vrh

OŽUJAK 2008. (prvi dan proljeća, 21. 3. Svjetski dan šuma, 22.3. Svjetski dan voda, 27. 3. Međunarodni dan kazališta)
4. ožujka (četvrtak) u 10 sati: Lutkarska igra Bajka o ribaru i ribici Aleksandra Sergejeviča Puškina (izvode: Nikolina Romić i Franka Santini)
11. ožujka ( utorak) u 10 sati/izvedba u drugom prostoru DV: Lutkarske igra Balada o medvjedu Marije Barbarić Fanuko (izvode: Jasna Arko i Franka Santini)
13. ožujka (četvrtak) u 10 sati: Lutkarska etida Bolislav Bakač (izvodi Jasna Arko)
18. ožujka (utorak) u 10 sati: Lutkarska etida Uskršnja groznica
(izvodi Zlatja Badžek)
20. ožujka (četvrtak) u 10 sati: Lutkarska igra Jedna ptica pjeva u pustinji Marije Barbarić-Fanuko(izvode: Bernada Sabljak i Draženka Đuranec)
27. ožujka (četvrtak) u 10 sati: Lutkarska etida Svebor na baletu
(izvodi Diana Dragaš)

 

^vrh

TRAVANJ 2008. (22. 4. Dan planeta Zemlja, 23. 4. Sv. Juraj)
8. travnja (utorak) u 10 sati: Lutkarska etida Poplava u vrtiću
 (izvodi Draženka Đuranec)
10. travnja (četvrtak) u 10 sati: Lutkarska etida Život s Jerkom
(izvodi Bernada Sabljak)
15. travnja (utorak) u 10 sati/izvedba u drugom prostoru DV: Lutkarska igra Jedna ptica pjeva u pustinji Marije Barbarić-Fanuko (izvode: Bernada Sabljak i Draženka Đuranec)
17. travnja (četvrtak) u 10 sati/izvedba u kojoj bi djeca sudjelovala-igrala: Lutkarska igra Balada o medvjedu Marije Barbarić Fanuko (izvode: Jasna Arko i Franka Santini)
22. travnja (utorak) u 10 sati: Lutkarska etida Vila Mila (izvodi Davorka Mihelin)
24. travnja (četvrtak) u 10 sati: Lutkarska igra Vodena zvijezda/dramatizacija priče Bajka o lopoču Sunčane Škrinjarić (izvodi Diana Dragaš s djecom)

 

^vrh

SVIBANJ 2008. (1. 5. Praznik rada/zanimanja, 13. 5. Majčin dan, 3. 5. Dan Sunca, 15. 5. Međunarodni dan obitelji, 30. 5. Dan športa, 31. 5. Dan Zagreba)
6. svibnja (utorak) u 10 sati: Lutkarska igra Patka Zlatka/dramatizacija istoimene pjesme Vesne Parun (izvode Zlatja Badžek i Davorka Mihelin)
13. svibnja (četvrtak) u 10 sati: Lutkarska etida Moja mama(izvodi Jasna Arko)
15. svibnja (četvrtak) u 10 sati: Lutkarska igra Vodena zvijezda/dramatizacija priče Bajka o lopoču Sunčane Škrinjarić (izvodi Diana Dragaš i djeca)
20. svibnja (utorak) u 10 sati: Lutkarska etida Povratak iz Pekinga
(izvodi Nikolina Romić)
29. svibnja (četvrtak) u 10 sati: Lutkarska etida Šestinski kišobrani  
(izvodi Zlatja Badžek)

 

^vrh

LIPANJ 2008. (25. 6. Dan državnosti, 21. 6. prvi dan ljeta)
3. lipnja (utorak) u 10 sati: Lutkarska igra Jedna ptica pjeva u pustinji Marije Barbarić-Fanuko(izvode: Bernada Sabljak i Draženka Đuranec)
5. lipnja (četvrtak) u 10 sati: Lutkarska igra Vodena zvijezda/dramatizacija priče Bajka o lopoču Sunčane Škrinjarić (izvode Diana Dragaš i ...)
10. lipnja (utorak) u 10 sati: Lutkarska igra Balada o medvjedu Marije Barbarić Fanuko (izvode: Jasna Arko i Franka Santini)
12. lipnja (četvrtak) u 10 sati: Lutkarska igra Patka Zlatka/dramatizacija istoimene pjesme Vesne Parun (izvode Zlatja Badžek i Davorka Mihelin)
17. lipnja (utorak) u 10 sati: Lutkarska igra Bajka o ribaru i ribici Aleksandra Sergejeviča Puškina (izvode: Nikolina Romić i Franka Santini)

 

^vrh

Znanstveni i stručni radovi dr. sc. Zdenke Đerđ (izbor)

Amatersko i primijenjeno kazalište i lutkarstvo

 • Mogućnosti amaterskog kazališta u radu s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju. 1995. Kriminologija & socijalna integracija. Časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju 3/1. Fakultet za defektologiju. Zagreb. 93–100. str.
 • Kazališno-amatersko simboliziranje stvarnosti (usporedni repertoarni prikaz programa 22. zagrebačkog susreta i 38. festivala hrvatskih kazališnih amatera. 1998. u: Repertoar 22. SKAZ-a. Susret kazališnih amatera Zagreba (17. – 31. 3. 1998.). Uredila i popratne tekstove o zagrebačkom kazališnom amaterizmu napisala Đerđ, Zdenka. Kulturni centar Peščenica. Zagrebačka scena kazališnih amatera. Zagreb. 7–32. str.
 • Zbornik drama i predložaka za igre praizvedenih u programima 22. i 23. susreta zagrebačkih kazališnih amatera. 1999. Izabrala, uredila i popratne tekstove o autorima i kazališnim družinama napisala Đerđ, Zdenka. Kulturni centar Peščenica. Zagrebačka scena kazališnih amatera. Zagreb.
 • Amaterska kazališna družina / školsko kazalište. 2005. u: Amaterska kazališna družina / školsko kazalište. Bilježnica 1. Priručnik. Priredila, obradila i uredila Đerđ, Zdenka. Centar za kulturu i informacije Maksimir – Alternativna kazališna scena. Zagreb. 5-27. str.
 • Uvodna napomena. Repertoar kazališno-amaterske scene s naglaskom na autorski izraz u Hrvatskoj od 1991. do 2005. 2006. u: Zbornik drama i predložaka za igre autorskog alternativnog kazališta 2003. – 2004. Izabrala, priredila u uredila Đerđ, Zdenka. Centar za kulturu i informacije Maksimir – Alternativna kazališna scena. Zagreb. 11–64. str.
 • Ekologija nematerijalnog u lutkarskim predstavama za djecu. 2000. Zbornik radova sa stručno-znanstvenog skupa održanog u Šibeniku od 3. do 5. srpnja 2000. Scensko stvaralaštvo djece i odraslih za djecu. Šibenik. 39-48. str.
 • Izražajne mogućnosti scenske lutke u svakodnevnom radu s djecom predškolske dobi. 2008. Dijete i društvo X/1–2. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Republika Hrvatska. Zagreb. 213–226. str.
 • Lik lutka stalni i/ili povremeni član odgojne skupine. 2016. Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja. Zbornik radova s prvog međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti, Osijek, 17. i 18. listopada 2014. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Umjetnička akademija u Osijeku. Osijek. 176–189. str.

^vrh

Lutkarsko i dramsko kazalište

 • 31. PIF – svetkovina različitosti. 1998. Dometi 7–12. Matica hrvatska – Ogranak Rijeka. Rijeka. 225–232. str.
 • 32. PIF – susretište glumačkih ostvaraja. 1999. Dometi 1–6. Matica hrvatska – Ogranak Rijeka. Rijeka. 160–170. str.
 • Demistificirana potraga za ljepotom (33. PIF, 1. – 8. rujna 2000. u Zagrebu). 2000. Dometi 1–4. Matica hrvatska – Ogranak Rijeka. Rijeka. 167–179. str.
 • Ekologija nematerijalnog u lutkarskim predstavama za djecu. 2000. Scensko stvaralaštvo djece i odraslih za djecu. Zbornik radova. Gradski vrtići Šibenik. Šibenik. 39–48. str.
 • Teatrološki diskurs kazališne kritike Stijepa Mijovića Kočana. 2010. Dubrovnik XXI/4. Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik. Dubrovnik. 30–40. str.
 • Lutkarski žanrovi. 2013. Scena. Časopis za pozorišnu umetnost XLIX/4. Sterijino pozorje. Novi Sad. 63–74. str.
 • Hrvatsko lutkarsko nazivlje – lutkarski tezaurus. 2014. Međunarodni znanstveni skup Europske odrednice pojma lutke i stručno lutkarsko nazivlje. Zbornik radova. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Umjetnička akademija u Osijeku. Osijek. 107–125. str. – Syncretism of the Puppet Theatre / Sinkretizam lutkarskoga kazališta. 2015. Croatian Journal of Education 17/1 / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17/1. Faculty of Teacher Education University of Zagreb / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 151–176. str.
 • Lutkarski igrokaz kao paradigma folklorne komunikacije. 2016. Riječki filološki dani. Zbornik radova s Desetoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka. 149–160. str.
 • Smijeh u predstavama Teatra Gavran. 2016. Miro Gavran prozni i kazališni pisac 2015. Zbornik radova s međunarodnog stručnog skupa održanog 23. i 24. listopada 2015. u Novoj Gradiški. Gradska knjižnica Nova Gradiška. Nova Gradiška. 47–62. str.
 • Povijesno i umjetničko u lutkarskom igrokazu Jasena Boke. 2017. Nove smjernice u obrazovanju / Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića. Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Zbornik radova. Sveučilište u Zadru – Odjel za nastavničke studije u Gospiću. Gospić. 247–260. str.
 • Theater of Freaks by Zlatko Bourek. 2018. Dolls and Puppets: Contemporaneity and Tradition ed. By Kamil Kopania. The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. The Department of Puppetry Art in Białystok. Białystok. 260–275.
 • Đerđ, Zdenka. 2018. Dramaturgija lutkarskoga kazališta. Teorija, lutkarske poetike i igrokazi Borislava Mrkšića, Zlatka Boureka i Sanje Ivić, Milana Čečuka, Višnje Stahuljak, Tahira Mujičića i Borisa Senkera, Lade Martinac-Kralj, Magdalene Lupi i Renea Medvešeka. Leykam international. Zagreb.

^vrh